Peuterdans op de PSZ of het KDV (2 en 3 jaar)

Peuterdans van Taal Lente zijn drama-en bewegingslessen. Peuters zijn actief in de weer. In hun magische wereld kunnen zij alles zien waar volwassenen geen oog meer voor hebben. Gewerkt wordt met spelelementen die de dansbewegingen ondersteunen en die zowel de fantasieontwikkeling als de taalontwikkeling bevorderen. In de lessen worden verschillende thema’s behandeld die dicht bij de belevingswereld van de peuter staan. Er wordt onder andere gespeeld met de vier seizoenen, traditionele feesten, het lichaam, dieren, kleur/vorm/grootte. Het streven is dat de les zoveel mogelijk aansluit bij het thema dat op dat moment in de peutergroep aan de orde is. Peuterdans is een groepsgebeuren. Samen maken we plezier en iets gezamenlijks doen geeft een gevoel van geborgenheid en verbondenheid, dit bevordert de sociaal- emotionele ontwikkeling.

De warming –up en cooling down zijn terugkerende rituelen in de les. Doordat de lessen zo voorspelbaar mogelijk worden gemaakt, dragen zij bij aan succeservaringen van de peuters. De lessen zijn actief van karakter en dragen bij aan de grove en fijne motorische ontwikkeling. Tijdens de peuterdanslessen wordt gebruik gemaakt van liedjes evenals instrumentale muziek zodat er veel aan de verbeelding wordt overgelaten.

De pedagogisch medewerkers doen altijd actief mee met de les en geven de kinderen zo een vertrouwd en veilig gevoel. Als de peuter het prettig vindt om eerst naar de andere kinderen te kijken is dat prima net zolang totdat de peuter er aan toe is om ook actief mee te doen.


Dansexpressie op school of BSO (4 t/m 7 jaar)

Bij dansexpressie gaat het om zowel beweging als beleving. Al dansend kun je uitdrukking geven aan datgene wat je voelt. Dat kan helpen bij persoonsvorming en bewustwording. De methodiek dansexpressie geeft 'exploratie' een belangrijke plaats in het didactisch dansproces. Het ontdekken is een voorwaarde om tot een persoonlijk dansproces te komen en opent de weg naar nieuwe dansbelevingen.

In de lessen wordt er veel gewerkt met instrumentale muziek zodat er veel aan de verbeelding wordt overgelaten. Gewerkt wordt met bepaalde thema’s die aansluiten bij bijvoorbeeld de seizoenen en gevoelens. Maar ook bij thema’s die op dat moment op school behandeld worden. De kinderen worden dan uitgedaagd om op eigen wijze begrippen uit dat thema om te zetten in dansbewegingen. Zo worden betekenissen van moeilijke begrippen door het lichaam als het ware ‘opgenomen om nooit meer te vergeten’.


Dans