Drama op school of BSO (4 t/m 12 jaar)


Dramatische vorming valt onder de kunstzinnige vakken en is bedoeld om het basisschoolkind zowel actief (als speler) als receptief (als kijker) te ontwikkelen. Drama binnen Taal Lente wordt zowel als spelbevordering als bevordering van het taalgebruik in de breedste zin van het woord. Dit wil zeggen dat zowel mimiek, lichaamstaal als gesproken taal belangrijk wordt gevonden. De vele uitingsvormen van drama worden behandeld zoals onder andere mime, vertelpantomime, schimmenspel en rollenspelen. De sociaal emotionele ontwikkeling heeft ook een belangrijke plek in de lessen. Kinderen moeten zich eerst veilig genoeg voelen om te kunnen presenteren. Samenwerken, samenspelen, samen maken zijn de drie moto’s die binnen Taal Lente wordt gehanteerd.

Drama