Vaktherapie Beeldend op school ( 4 t/m 12 jaar)


Vaktherapie Beeldend is hoofdzakelijk een non- verbale therapie. We maken gebruik van beeldende materialen zoals klei, verf, hout, papier maar ook zand en water. Eigenlijk communiceren we via het beeldende materiaal. Dit betekent natuurlijk niet dat er niet gepraat mag worden! Het kan zijn dat het werkstuk ons heel veel kan vertellen over wat het kind diep van binnen voelt en wat het eigenlijk niet echt kon benoemen. Het werkstuk is dan als het ware een soort spiegel die een stukje van het kind laat zien.
Ik kan binnen de school individueel of in kleine groepjes met kinderen werken waarin we bijvoorbeeld werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen, leren jezelf beter te uiten of het leren omgaan met het beheersen van impulsen. Ook het verwerken van verdriet/verlies kan een doel zijn.

Het gaat er niet om dat het kind een prachtig kunstwerk moet maken. Maar het werkstuk kan natuurlijk wel erg mooi worden. Het doel van Vaktherapie Beeldend is de weg naar dat gemaakte werk toe. Dit noemen we het creatief proces. Wat zegt het materiaal? Wat doet het met het kind? Welke struikelblokken komt het kind tegen die het ook in het dagelijkse leven tegenkomt en hoe zorgen we ervoor dat het kind hier beter mee om leert gaan. Waar we naar streven is dat het kind prettiger in zijn/haar vel zit, beter in staat is om te leren op school en om te gaan met zichzelf en met anderen.

Omdat Vaktherapie Beeldend binnen de vertrouwde schoolomgeving plaatsvindt en het gewoon erg leuk is om te werken met beeldende materialen wordt het door kinderen, ouders en leerkrachten als een laagdrempelige vorm van hulpverlening ervaren.

Vaktherapie Beeldend